+420 604 416 995 oulehlareal@seznam.cz

Nabídka stavební činnosti

Kompletní rekonstrukce bytových a nebytových objektů

Provádíme kompletní rekonstrukce domů, bytů, bytových jader, koupelen, nebytových prostor jako např. školských zařízení, kanceláří, obchodů.

Rekonstrukce spočívají v provedení veškerých stavebních prací, tj. od zednických prací se statickými posudky po finální úpravy – obklady, dlažby, výmalby, nátěry, úpravy podlah. Součástí prací jsou také rekonstrukce rozvodů elektro, plynu topení vody a kanalizace. Zajišťujeme dodávky výplní dveřních a okenních otvorů.

Naše služby zahrnují

 • rychlé a osobní jednání přímo na místě realizace
 • bezplatné a rychlé zpracování rozpočtů
 • statické posouzení
 • vyřízení veškerých revizních zpráv
 • svědomitý stavební dohled
 • tým spolehlivých řemeslníků – ověřených časem i praxí
 • úklid stavby v průběhu prací, při předání v dokonalé čistotě
 • individuální přístup k Vašim návrhům a vše co vede ke spokojenosti obou stran

Výstavby rodinných domů

Naše firma se orientuje především na realizaci hrubé stavby rodinných domů, která je přesně definována v odsouhlasené cenové nabídce. Na přání zákazníka provádíme také stavby rodinných domu „na klíč“.

Součástí hrubé stavby rodinného domu, které provádíme je provedení následujících fází:

 • výkopové práce pro základy, popř. pro
  podsklepené části domu
 • uložení ležaté kanalizace, popř. dalších inženýrských sítí
  před provedením základové desky
 • základová deska
 • svislé nosné a nenosné konstrukce, sloupy, pilíře
 • vodorovné nosné konstrukce – stropní konstrukce
 • střešní konstrukce : nosné střešní konstrukce a střešní plášť
 • izolace svislých a vodorovných konstrukcí
 • ostatní : jedná se o další prvky jako jsou schodiště, komín, výplně dveří a oken

V oblasti stavby rodinných domů se naše firma pohybuje na trhu již více než 10 let. Za dobu své existence firma realizovala řadu staveb nových rodinných domů v Brně a jeho blízkém okolí. Snažíme se o to, abychom vyhověli požadavkům investora, a to na základě naší vzájemné spolupráce.

Firemní krédo je založeno na seriózním přístupu k zákazníkovi, spolehlivosti dodacích termínů a
stoprocentní kvalitě odvedeného díla.

Výstavba průmyslových objektů

Zajišťujeme kompletní výstavbu a rekonstrukce průmyslových objektů, hal, včetně přípravných a dokončovacích prací.

 • návrhy konstrukcí
 • výrobu, montáž nosných konstrukcí
 • opláštění stěn, izolace střech
 • kompletní příslušenství

Dále zajišťujeme kompletní servis spojený s uvedením průmyslového objektu do provozu. V rámci výstavby průmyslových objektů zajišťujeme provedení profesí TZB, elektro, vzduchotechnika apod..

Práce na zateplení fasád

Naše firma se zabývá také zateplováním fasád rodinných domů, skladových hal a podobných objektů a zateplení půd, podlahových a stropních konstrukcí.

Technické důvody, proč zateplovat:

 • zlepšení tepelné pohody v budově a v bytech
 • odstranění kondenzace páry – příčiny vzniku plísní
 • snížení teplotní dilatace konstrukce
 • vytvoření nové ochrany původního povrchu
 • snížení přehřívání budovy v letních měsících
 • možnosti úspor 30-60% nákladů na vytápění
 • nové architektonické řešení vzhledu budovy

Nabízíme výhradně certifikované systémy, které jsou zárukou kvality a dlouhé životnosti.

Práce PSV – ZTI, voda, plyn, topení, elektropráce

V rámci výstavby rodinných domů, průmyslových objektů a rekonstrukcí objektů zajišťuje naše firma práce přidružené stavební výroby (PSV) jako elektropráce, práce na instalaci vody a kanalizace, plynu a topení.

Tyto práce provádíme ve vysoké kvalitě, podle schválené projektové dokumentace či na přání zákazníka. Samozřejmostí u těchto prací je vyhotovení revizní zprávy, tlakových zkoušek apod.

Práce PSV provádějí zkušení pracovníci ve svém oboru, čímž zajišťujeme dlouhodobou životnost těchto materiálů a příslušných zařízení.

Práce tesařské a pokrývačské, truhlářské, podlahářské

Provádíme tesařské a pokrývačské práce v širokém záběru – jedná se především o opravy a rekonstrukce starších střech, dodávku nových krovů s pokládkou krytiny, zahradní pergoly a altány, dřevěné obložení a podbíjení říms, schodiště, točitá schodiště, armatury, šalování, bednění, chemickou ochranu krovů.

Jako truhlářské práce vyrábíme různé typy dřevěných schodišť na přání zákazníka

Dále nabízíme provedení podlahářských prací, zejména lepené podlahy z PVC, plovoucí podlahy, vyrovnávání podlah nivelační hmotou. Provádíme výměny poškozených podlahových krytin na schodištích, chodbách ve společných prostorách, bytových domech, opravy poškozených betonů nivelační hmotou pro každého, kdo si přeje kvalitní podlahu.

Práce malířské a natěračské

Jako firma máme mnohaletou praxi v oboru malířské a natěračské práce (malíř, natěrač). Malování a nátěry provádíme již od počátku vzniku firmy. Kvalitou malířských a natěračských prací, zkušenostmi a sortimentem materiálu uspokojíme i nejnáročnějšího zákazníka.

Pro malby i nátěry používáme vysoce kvalitní a odolné materiály, které mají i vlastnosti izolační, protiplísňové, zvukotěsné a antistatické. Pro konečnou úpravu povrchu používáme špičkové materiály a osvědčené technologie garantované zárukou.

Provádíme malířské práce všeho druhu jako je malování pokojů, bytů, domů, hal, škol a různých místností. Barevnosti výmalby nebo míchání barev provádíme na přání zákazníka. Taktéž provádíme výmalby sádrokartonových stěn a stropů.

Také natěračské práce provádíme ve velmi širokém sortimentu ať se jedná o nátěry fasád, ocelových a dřevěných konstrukcí, oken, dvěří a zárubní. Provádíme i práce lakýrnické, fládrování. Míchání barev na přání zákazníka je samozřejmostí.

Zpevněné plochy,terenní úpravy

Činností naší firmy v tomto smyslu je budování zpevněných ploch komunikací, vjezdů, parkovišť a chodníků a venkovních teras ze zámkové dlažby včetně odvodňovacích prvků. Specializujeme se především na ruční pokládku zámkové dlažby. Zpevněné povrchy ze zámkové dlažby mají dlouhou životnost a dobře odolávají povětrnostním vlivům, teplotním změnám, mechanické námaze a zatížení.

Zpevněné plochy ze zámkové dlažby je jednoduché a cenově přijatelné řešení oproti používaným materiálům jako je kámen či živičný povrch.

Naše firma svým zákazníkům nabízí kompletní dodání a pokládku zámkové dlažby na klíč. Svým zákazníkům nabízíme nejenom výběr z kvalitních zámkových dlažeb, ale také profesionální pokládku zámkové dlažby našimi odborníky s dlouholetou praxí v oboru.

Doprovodným programem je výstavba venkovních schodišť a oplocení dle požadavku objednatele.

Součástí těchto prací a činností je provádění terénních úprav přilehlých u nově realizovaných objektů a ploch. Jedná se především o urovnání přilehlého terénu, provedení výkopů, nakládky a rozvozů materiálu, rovnání terénu pro park, odvozů přebytečného materiálu na příslušné skládky.

Projektové dokumentace, finanční nacenění

V rámci činnosti naší firmy nabízíme vypracování projektové dokumentace v následujících stupních:

 • studie, architektonické návrhy
 • projekt pro územní rozhodnutí, územní souhlas
 • projekt pro ohlášení stavby, stavební povolení
 • projekt pro realizaci stavby
 • dokumentaci skutečného provedení stavby

Projekční práce nabízíme v těchto oblastech:

 • rodinné domy
 • byty
 • bytové domy
 • objekty pro podnikání, výrobu
 • dokumentace skutečného provedení stavby
 • změna stavby před dokončením
 • další stavby tvořící příslušenství výše uvedených staveb jako garáže, bazény, oplocení, atd.

Součástí vypracování projektové dokumentace je zpracování finančního nacenění stavby – rozpočet a kalkulace stavebních prací.

Inženýrská činnost

Inženýrskou činnost vykonává naše firma především u staveb typu nových rodinných domů a staveb pro výrobu a skladování, které jsou určeny pro průmyslovou, řemeslnou a jinou výrobu.

Inženýrská činnost a dozorování staveb spočívá v zastupování stavebníka před správními úřady, dotčenými orgány, majiteli dopravní a technické infrastruktury a zhotoviteli stavby od záměru stavby až po její kolaudaci.

Inženýrskou činnost jsme schopni realizovat v rámci:

projektů staveb:

realizace staveb:

 • projednání dokumentace u příslušných orgánů a institucí
 • zajištění souhlasů a vyjádření dotčených orgánů a organizací
 • zajištění vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení
 • snížení přehřívání budovy v letních měsících
 • možnosti úspor 30-60% nákladů na vytápění
 • nové architektonické řešení vzhledu budovy